محمدرضا برنجیان گفت: در سال ۱۳۸۱ فاز اول شرکت پلاستیک فیلم تبریز افتتاح و فاز دوم آن نیز در سال ۱۳۸۳ به بهره برداری رسید و در حال حاضر به کشور روسیه نیز صادرات انجام می‌دهیم.

مدیرعامل و بنیانگذار شرکت پلاستیک فیلم تبریز بیان کرد: معضل اصلی تولیدکنندگان در حال حاضر تامین سرمایه در گردش است.