وی ادامه داد: در حال حاضر و برای دور پیشرو با توجه به تاکید مقامات و نیازمندی های کشور تمرکز بر حوزه آفریقا، شرق آسیا و کشورهای ها آمریکای جنوبی و لاتین است.

به گفته وی، در دور پنجمن نمایشگاه ایران اکسپو۲۰۲۳، ۱۳۰۰ تاجر حضور داشتند که بیش از نیمی از آنها برای اولین بار به ایران می آمدند به همین دلیل باید این رویداد را از مهمترین رویدادهای تجاری کشور دانست.

مهدی صفری معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه در نشست خبری «ششمین نمایشگاه توانمندی های صادراتی جمهوری اسلامی ایران» اظهار کرد: دولت سیزدهم اولویت کار خود را در سیاست خارجی بر صادرات و ارزآوری متمرکز کرده است. وی ادامه داد: سال گذشته این نمایشگاه نسبت به دوره های قبل خود احیا شد و ۷۰ کشور در آن حضور داشتند. در حال حاضر ۱۱۹ کشور برای دور جدید سیگنال مثبت داده اند.

صفری همچنین افزود: قدرت جمهوری اسلامی ایران به اندازه این خوب شده است که در غرب آفریقا با ۵-۶ کشور مذاکره شده تا توانایی های تکنولوژی خود را عرضه کنیم.