به گزارش اکوایران: همایش اقتصاد ایران با محور اصلاح ساختارها، ناترازی‌ها و نقش آفرینی نوین با حضور رییس جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس بانک مرکزی و رییس سازمان برنامه و بودجه افتتاح شد.

رئیسی در ابتدای سخنان خود در این همایش عنوان کرد که انتظار مردم از دولت، اندیشمندان و صاحب نظران از انجام تحول در تمامی حوزه‌ها است و تحول یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است و تاکید کرد که دیدن وضع موجود، نگاه به وضع مطلوب و کم کردن فاصله وضع موجود با وضع مطلوب، باید همواره برای تمام دولت مردمان و صاحب‌نظران مورد توجه باشد.

رییس‌جمهور در ادامه اظهار کرد که تمام تلاش این است که در بودجه سال آینده رشد نقدینگی و ناترازی نداشته باشیم و همچنین باید اضافه برداشت‌ها از بانک مرکزی کنترل و متوقف شود. دولت مصمم است در برخی نهاد‌ها اصلاح ساختاری ایجاد کار کند و نیاز است که در راستای رسیدن به رشد اقتصادی، در کنار آن اصلاح رفتاری نیز ایجاد کنیم.