ولی‌الله سیف، رئیس اسبق بانک مرکزی اعتقاد دارد برای اصلاحات، انسجام یک امر لازم است. البته باید توجه کرد که دولت و دیگر نهادهای حکومتی در ایران بسیار چاق هستند و اجرایی کردن این شرط لازم که سیف به آن اشاره می‌کند نیازمند تلاش دو چندان دارد.