با توجه به آنکه مصارف این تبصره مهم از پرداخت یارانه های عیان ازجمله یارانه نقدی و معیشتی، مستمری خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد، یارانه نان، یارانه دارو و … مصارفی قطعی برای دولت به شمار می‌آید، به این ترتیب جبران این کسری برای دولت ابراهیم رئیسی ضروری است.

اکوایران در بررسی های خود از لایحه بودجه سال آینده، گزارش مرکز پژوهش های مجلس و همچنین کسب اطلاع از منابع آگاه، پیش‌بینی کرده است که دولت برای جبران این کسری، ۴ سناریو در پیش دارد.

محمد جندقی و زینب موسوی از تحریریه اکوایران ضمن واکاوی سیاست دولت در بحث اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، به بررسی ۴ سناریوی پیش روی دولتی‌ها برای جبران کسری بودجه می‌گویند؛ سناریوهایی که هر یک از آنها مسیر دولت را در کاهش ناترازی انرژی روشن خواهد کرد. 

آیا دولت به سمت ابزارهای غیرقیمتی نظیر سهمیه بندی بنزین در سال آینده روی می آورد یا آنکه با پذیرش ریسک‌های موجود، افزایش قیمت بنزین را در دستور کار قرار خواهد داد؟

در این برنامه به طرحی اشاره می کنیم که شنیده شده دولتی ها برای سامان دادن به وضعیت کسری منابع هدفمندی یارانه ها تدوین کرده اند و موضوع پلکانی شدن قیمت بنزین در سال ۱۴۰۳ را محتمل کرده اند.