به گزارش اکوایران، این در حالی است که دولت در بخش اول لایحه بودجه ۱۴۰۳ سقف معافیت مالیاتی حقوق را ۱۰ میلیون تومان در ماه پیشنهاد داده بود که در ویرایش نهایی این عدد به ۱۲ میلیون تومان در ماه و ۱۴۴ میلیون تومان در سال افزایش یافت.

با افزایش ۲ میلیون تومانی سقف معافیت مالیاتی حقوق، سقف‌های بالاتر مالیاتی حقوق هم تغییر کرد و در ویرایش نهایی بودجه شاهد اعداد جدیدی هستیم.

تغییرات ۴ سقف معافیت مالیاتی حقوق در بودجه ۱۴۰۳

بر این اساس، از مازاد درآمد سالانه ۱۴۴ میلیون تومان تا ۱۹۸ میلیون تومان ده درصد مالیات، از درآمد سالانه ۱۹۸ میلیون تا ۳۲۴ میلیون تومان ۱۵ درصد، از درآمد سالانه ۳۲۴ میلیون تا ۴۸۰ میلیون تومان ۲۰ درصد و از مازاد درآمد بالای ۴۸۰ میلیون تومان ۳۰ درصد مالیات اخذ می‌شود.

۱) سقف معافیت مالیاتی سالانه موضوع ماده (۸۴) قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم» مصوب ۱۳۹۴ در سال ۱۴۰۳ مبلغ یک میلیارد و چهارصد و چهل میلیون( ۱،۴۴۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال تعیین می‌شود.

۲) نرخ مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی به شرح زیر می‌باشد:

۱-۲- نسبت به مازاد یک میلیارد و چهارصد و چهل میلیون (۱،۴۴۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال تا یک میلیارد و نهصد و هشتاد میلیون (۱،۹۸۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال، ده درصد (۱۰٪)

۲-۲-نسبت به مازاد یک میلیارد و نهصد و هشتاد میلیون (۱،۹۸۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال تا سه میلیارد و دویست و چهل میلیون (۳،۲۴۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال، پانزده درصد (۱۵٪)

۳-۲- نسبت به مازاد سه میلیارد و دویست و چهل میلیون (۳،۲۴۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال تا چهار میلیارد و هشتصد میلیون (۴۸۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال، بیست درصد (۲۰٪)

۴-۲- نسبت به مازاد چهار میلیارد و هشتصد میلیون ( ۴۸۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال به بالا