علی رضاپور تحلیلگر بازارهای مالی در این بخش از برنامه مارکت تایمز به پیش‌بینی سیاست‌های بانک مرکزی ژاپن و تاثیر آن بر ارزش ین این کشور می‌پردازد.