وی افزود: متغیر دوم نیز که باید به آن توجه داشت، متغیر نقدینگی است. بازار ما بهره‌‌‌‌‌‌وری پایینی دارد و به دلار و تورم توجه نشان می‌دهد و حرکت خود را با این متغیرهایی مانند دلار و تورم هماهنگ می‌کند.

عبده تبریزی ادامه داد: بانک‌مرکزی از طریق کنترل ترازنامه بانک‌ها، سعی در کاهش رشد نقدینگی داشته‌است، اما در عین حال، رشد پایه‌پولی بیانگر وجود انتظارات تورمی در آینده است و پایه‌پولی با یک ضریب فزاینده‌ تبدیل به نقدینگی خواهد شد، بنابراین در عین‌حال که نقدینگی کنترل شده، انتظارات تورمی برای آینده وجود دارد.