محمد دهقان، معاون امور حقوقی رئیس جمهور، با اشاره به اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت متولی امور اجناس و کالاهای موجود در بازار است، وجود کالاهایی رژیم صهیونیستی در کشور را بعید دانست و در صورت وجود این کالاها در بازار کشور، از برخورد و تحریم آنها خبر داد.

دهقان همچنین با اشاره به سابقه ضد رژیم صهیونیستی کشور، بر لزوم پیگیری مبنی بر عدم وجود کالاهای این کشور در هیچ یک از بازارهای داخلی تاکید کرد. او همچنین به این موضوع نیز اشاره کرد که برخی از کالاها صرفا یک نوع اسم دارند و این امر به معنی اسرائیلی بودن آن نیست و می‌تواند در داخل کشور تولید شده باشد.