به گزارش اکوایران، سیدعلی مدنی‌زاده معتقد است، بخش مهمی از منابع سوخت تورم، خارج از بودجه سالانه تامین می‌شود.

به گفته او، احکام دائمی و برنامه‌های توسعه‌ای، بار هزینه‌ای زیادی برای دولت دارد که خارج از بودجه است.

این اقتصاددان بر این باور است، اعداد و ارقامی مثل یارانه‌های ارز ۴۲۰۰ تومانی، یارانه گندم، یارانه‌های مربوط به تامین اجتماعی، هدفمندی یارانه‌ها به دلیل اینکه خارج از بودجه دیده می‌شود، غیرشفاف است و دولت را بدهکار می‌کند.

مدنی‌زاده، در سمینار عبور کسب و کارها از شرایط بحرانی که اسفند ۱۴۰۱ برگزار شد، از کسری بودجه ناشی از عملیات فرابودجه‌ای و شیفت تورم از کانال ۲۰ درصدی سال ۹۷ به کانال ۴۰ درصدی در حال حاضر، می‌گوید.