به گزارش اکوایران: میزان تولید شیر در سال ۲۰۲۳ در قاره آسیا برابر با ۴۳۱ میلیون تن تولید بوده که سهمی ۴۵.۴ درصد از سهم تولید جهانی شیر را به خود اختصاص داده است و پس از آن قاره اروپا و آمریکا در جایگاه دوم و سوم به ترتیب با ۲۳۴ و ۱۱۳میلیون تن تولید شیر به ترتیب ۲۴.۷ درصد و۱۱.۹ درصد از سهم تولید جهانی شیر را از آن خود کرده‌اند و قاره اقیانوسیه هم با تولید با ۲۹.۶ میلیون تن شیر تنها ۳.۱ درصد از تولید جهانی را به خود اختصاص داده است.

با توجه به گزارش منتشر شده این سوال مطرح می‌شود که ایران چه جایگاهی در تولید و صادرات شیر در دنیا دارد؟ براساس این گزارش ایران با ۱.۸ میلیون تن صادرات لبنی (براساس میزان مصرف شیر معادل) اولین صادرکننده لبنیات در آسیا محسوب‌ می‌شود که بالاتر از کشورهایی نظیر ترکیه قرار دارد و ۲.۲ درصد از سهم صادرات لبنیات جهان در سال۲۰۲۳  را به خود اختصاص داده است. به این ترتیب ایران با ۱۶.۵ درصد افزایش صادرات نسبت به ۲۰۲۲ و ۶۵.۴ درصد نسبت به ۲۰۲۱ تبدیل به اولین صادرکننده لبنیات در آسیا خواهد شد.

وضعیت تولید شیر در جهان

به گزارش واحد پژوهش انجمن صنایع فرآورده های لبنی ایران و براساس آمار سازمان جهانی خواروبار و کشاورزی ملل متحد (فائو) پیش بینی می شود تولید جهانی شیر در سال ۲۰۲۳ تقریبا به ۹۵۰ میلیون تن برسد که ۲.۸ درصد نسبت به میانگین تولید در سال های  ۲۰۲۰ و۲۰۲۱ و ۱.۳ درصد نسبت به  تولید در سال ۲۰۲۲ افزایش خواهد داشت. این رشد تولید ناشی از افزایش تولید در آسیا  به ویژه هند (۲.۵ درصد افزایش تولید نسبت به سال قبل) و چین(۶.۵ درصد افزایش تولید نسبت به سال قبل) است. بخش عمده‌ای از افزایش مورد انتظار در تولید جهانی شیر در سال ۲۰۲۳ ناشی از بهبود عملکرد و افزایش مداوم تعداد گاوهای شیری، به ویژه در اروپا و آمریکای شمالی است (برای مثال کشور بلاروس ۴.۸ درصد افزایش تولید شیردر سال ۲۰۲۳  نسبت به سال قبل داشته است).

از سوی دیگر در آمریکای جنوبی، پیش‌بینی می‌شود که به دلیل افزایش تعداد گله‌های لبنی، عملکرد بالاتر و هزینه‌های کمتر نهاده، تولید به‌ویژه در برزیل کمی افزایش یابد. در اقیانوسیه، با وجود افزایش هزینه های نهاده و کاهش قیمت لبنیات که سبب کاهش حاشیه سود عملیاتی است پیش بینی می شود که تولید به دلیل آب و هوای مساعد نسبتاً افزایش یابد. در مقابل، پیش‌بینی می‌شود که تولید شیر در آفریقا به دلیل دسترسی محدود خوراک و علوفه، شرایط بد مراتع و مشکلات موجود در دامداری ها کاهش یابد.

در سال ۲۰۲۳ قاره آسیا با ۴۳۱ میلیون تن تولید شیر ۴۵.۴ درصد از سهم تولید جهانی شیر را به خود اختصاص داده است و پس از آن قاره اروپا و آمریکا در جایگاه دوم و سوم به ترتیب با ۲۳۴ و ۱۱۳میلیون تن تولید شیر به ترتیب ۲۴.۷ درصد و۱۱.۹ درصد از سهم تولید جهانی شیر را به خود اختصاص داده اند و قاره اقیانوسیه با ۲۹.۶ میلیون تن تولید شیر تنها ۳.۱ درصد از تولید جهانی را به خود اختصاص داده است.

پیش بینی فائو از میزان تجارت جهانی لبنیات

براساس این گزارش پیش بینی می شود تجارت جهانی محصولات لبنی در سال ۲۰۲۳ به ۸۴ میلیون تن (معادل شیر) برسد که یک درصد نسبت به سال ۲۰۲۲ کاهش خواهد داشت. این کاهش در تجارت جهانی لبنیات عمدتا به دلیل کاهش پیش‌بینی‌شده واردات از سوی آسیا، به خصوص چین، به دلیل افزایش تولید داخلی و افزایش ذخایر محصولات لبنی وارداتی است. کاهش واردات در چندین واردکننده پیشرو لبنیات دیگر از جمله «فیلیپین»، «اندونزی» و «مالزی» احتمالا به دلیل رشد کمتر از حد انتظار در فروش محصولات لبنی و کاهش ارزش پول است.

با این حال واردات بیشتر محصولات لبنی برای چندین کشور به ویژه «برزیل»، «مکزیک»، «الجزایر» و «عربستان سعودی» پیش‌بینی می‌شود که ناشی از قیمت‌های رقابتی بین‌المللی لبنیات توسط شرکای تجاری آنها، عرضه ناکافی داخلی و فروش بیشتر محصولات لبنی است. در همین حال، کاهش احتمالی تقاضای واردات جهانی همراه با قیمت‌های رقابتی پایین تر، می‌تواند چشم‌اندازی نزولی برای صادرات را از چندین صادرکننده مانند «ایالات متحده آمریکا»، «استرالیا» و «آرژانتین» نشان دهد.

قاره آسیا با ۴۷.۷ میلیون تن و ۵۶ درصد از سهم واردات جهانی اولین واردکننده لبنیات و پس از آن اروپا با ۱۱.۸ میلیون تن ۱۳.۹درصد از حجم واردات را به خود اختصاص داده است. در آسیا ۱۸.۶درصد از حجم واردات (۱۵.۸میلیون تن) مربوط به کشور چین است.

از سوی دیگر قاره اروپا با ۳۳.۸ میلیون تن و ۴۰.۳ درصد از سهم صادرات جهانی اولین صادرکننده لبنیات و پس از آن اقیانوسیه با ۲۲.۳ میلیون تن ۲۶.۶ درصد از حجم صادرات را به خود اختصاص داده است.

 

براساس این گزارش قاره آسیا هم با ۸.۵ میلیون تن صادرات، ۱۰.۲ درصد از سهم صادرات جهانی لبنیات را به خود اختصاص خواهد رسید.