علی مروی، مدیر اندیشکده کسب‌وکار شریف ریشه این موضوع را تضاد منافع محلی و ملی دانسته و با کنایه نمایندگان مجلس را مسئول دریافت رانت برای مناطق خود می‌داند.