به گزارش اکوایران، یکی از آمارهایی که می‌تواند به خانوارها نشان دهد وضعیت کالاهای خوراکی و غیرخوراکی تا چه میزان از تورم کشوری تاثیر پذیرفته و این تاثیر بر هر خانوار جامعه با سطوح درآمدی مختلف چقدر بوده است آمارهای تورم ماهانه کالاهای خوراکی و غیرخوراکی دهک‌هاست. این داده‌ها به صورت ماهانه توسط مرکز آمار ایران منتشر می‌شود. بروزترین آمار از این تورم مربوط به مهرماه سال ۱۴۰۲ است.

در این گزارش به تورم ماهانه خوراکی و غیرخوراکی تمامی دهک‌ها در مهر امسال نسبت به مهر سال گذشته پرداخته شده است.

طبق نتایج بدست آمده تورم ماهانه خوراکی دهک‌ها در مهر ماه سال ‍۱۴۰۲ نسبت به مهر ۱۴۰۱ شاهد کاهش چشمگیری بوده است. به طوریکه این کاهش تورم در تمامی دهک‌ها دیده می‌شود. از سوی دیگر تورم ماهانه کالاهای غیرخوراکی در مهر امسال نسبت به مهر سال گذشته، در تمامی دهک‌ها رشد را تجربه کرده است.

تورم خوراکی ۱.۸ درصدی دهک اولی‌ها در مهر ۱۴۰۱

روند تورم ماهانه خوراکی در مهر ماه ۱۴۰۱ نشان از کاهش تدریجی تورم از دهک اول تا دهم را دارد. به عبارتی در مهر سال گذشته دهک اول که خانوارهای کم‌درآمد جامعه را شامل می‌شود بیشتر از سایر دهک‌های جامعه از تورم ماهانه خوراکی تاثیر پذیرفته است. تورم ماهانه خوراکی در این دهک برابر با ۱.۸ درصد بوده است.

کمترین تورم ماهانه در مهر سال گذشته مربوط به دهک دهم جامعه بوده است. تورم خوراکی‌ای که این دهک متحمل شده معادل ۱.۶ درصد بوده است.

به طور معمول به دلیل ضریب اهمیت بیشتر کالاهای خوراکی در تورم دهک‌های کم‌درآمد جامعه تورم خوراکی این گروه‌ها از تورم خوراکی دهک‌های پردرآمد بیشتر است. در زمان‌های خاص که شوک قیمتی به خوراکی‌های مهم در سبد کالایی خانوارهای پردرآمد برخورد می‌کند این روال از بین می‌رود. در نتیجه تورم خوراکی‌ها برای دهک‌های غنی جامعه سوزان‌تر می‌شود.

تورم ماهانه خوراکی در مهر ۱۴۰۲ نشان می‌دهد این تورم بر دهک‌های مختلف تقریبا اثر یکسانی داشته است. تورم ماهانه کالاهای خوراکی در اکثر دهک‌های جامعه از جمله دهک  اول و دهک دهم معادل ۰.۵ درصد بوده است.

photo_2023-11-07_11-26-56

کاهش حداقل ۱.۱ واحد درصدی تورم ماهانه کالاهای خوراکی

اختلاف تورم ماهانه کالاهای خوراکی در مهر ۱۴۰۲ نسبت به مهر ۱۴۰۱ در دهک‌های مختلف گویای آن است که این تورم در تمامی دهک‌ها کاهش یافته است. کمترین میزان کاهش در تورم ماهانه کالاهای خوراکی در دهک‌های هفتم و دهم دیده می‌شود که معادل ۱.۱ درصد بوده است. از سوی دیگر بیشترین میزان کاهش تورم نیز در دهک‌های اول و دوم دیده شده که معادل با ۱.۳ درصد بوده است.

در نتیجه می‌توان گفت در مهر سال گذشته تورم ماهانه کالاهای خوراکی در دهک‌های کم‌درآمد جامعه بیشترین میزان بوده و بیشتر از سایر دهک‌ها نیز در طول این مدت کاهش داشته است.

این تغییرات در کالاهای غیرخوراکی خانوارهای مختلف قابل بررسی است.

گزارش‌های مرکز آمار از تورم ماهانه مهر ۱۴۰۱ نشان می‌دهد تورم ماهانه کالاهای غیرخوراکی در اکثر دهک‌ها ۳ درصد بوده است. تنها استثنای تورم ماهانه این کالاها در دهک‌های اول و نهم بوده که ۳.۱ درصد گزارش شده است.

دهک دهمی‌ها کمترین میزان تورم غیرخوراکی را تجربه می‌کنند

آمارهای تورم در مهر ۱۴۰۲ حاکی از آن است که تورم ماهانه کالاهای غیرخوراکی در دهک‌های اول تا دهم روند نزولی به خود گرفته است. به طوریکه بیشترین تورم ماهانه در این کالاها مربوط به دهک اول است. بررسی‌ها نشان می‌دهد تورم ماهانه کالاهای غیر خوراکی‌ در این دهک ۳.۶ درصد بوده است. از سوی دیگر کمترین تورم ماهانه غیرخوراکی در دهک دهم رخ داده که معادل ۳.۲ درصد بوده است.

رشد ۰.۵ واحد درصدی تورم غیرخوراکی در خانوارهای کم‌درآمد

تورم ماهانه کالاهای غیرخوراکی در مهر ۱۴۰۲ نسبت به مهر ۱۴۰۱ شاهد رشد بوده است. این در تمامی دهک‌های جامعه رخ داده اما یکسان نبوده است. دهک‌های پایین جامعه مانند دهک‌های اول، دوم و سوم بیشترین میزان افزایش را در تورم ماهانه این کالاها تجربه کرده‌اند. به عبارتی بیشتر فشار افزایش قیمت کالاهای غیرخوراکی در این بازه زمانی بر روی خانوارهای کم‌درآمد بوده است. براساس آمارها، تورم ماهانه کالاهای غیرخوراکی در این سه دهک معادل ۰.۵ واحد درصد رشد را شاهد بوده است.

از سوی دیگر تورم ماهانه کالاهای غیرخوراکی در دهک دهم کمترین میزان رشد را داشته است. به عبارتی کالاهای غیرخوراکی که وزن بیشتری در سبد مصرفی این خانوارها داشته رشد قیمتی زیادی نداشته است. به همین جهت افزایش قیمت این کالاها بر ثروتمندان جامعه اثر کمتری داشته است. آمارها نشان می‌دهد تورم ماهانه کالاهای غیرخوراکی در دهک دهم، در حدود ۰.۲ واحد درصد افزایش یافته است.