به گزارش اکوایران، طبق ماده ۱۴ برنامه هفتم توسعه، قرار است کل درآمدهای نفتی از این پس مستقیما به حساب صندوق توسعه ملی در بانک مرکزی واریز شود و سپس دولت سهم خود را دریافت کند.

البته این ماده هنوز تعیین تکلیف نشده و محمدباقر قالیباف برای رفع ابهام، یک پرسش را از بانک مرکزی مطرح کرده است.

با این حال صندوق توسعه ملی پیش از این هم پیشنهاد داده بود که کل درآمدهای دولتی اول به حساب این صندوق واریز شود.

با این وجود به نظر می‌رسد، بعد از اصلاح این ماده در کمیسیون تلفیق، میزبانی درآمدهای نفت و گاز از دولت سلب شود.

اما صندوق توسعه هم باید به صورت منظم سهم دولت را پرداخت کند. سهمی که ماهانه باید به حساب سازمان برنامه و بودجه واریز شود.

البته یکی از پیشنهادات این است که اگر سهم دولت از درآمدهای نفتی کمتر از یک مقدار ثابت بود، مابه‌التفاوت را صندوق به عنوان وام در اختیار دولت قرار دهد.

پیشنهاد صندوق توسعه برای واریز سهم دولت از درآمدهای نفت و گاز چیست؟ سوال اصلی مجلس از بانک مرکزی در این خصوص چیست؟