عددهای اعلام شده از سه درصد تا ۶ درصد متفاوت هستند. از همین رو همیشه این سوال مطرح بوده که عدد واقعی حاشیه سود در صنعت لبنیات چقدر است؟

محمدرضا بنی طبا، سخنگوی انجمن صنایع لبنی بالاترین میزان حاشیه سود در این صنعت را اعلام می کند و توضیح می دهد این حاشیه تحت تاثیر اجرای کدام سیاست برای تولیدکنندگان ایجاد شده است.