اقتصاد چین هم بعد از مدت‌ها با انتشار داده‌های خرده فروشی و تولیدات صنعتی فراتر از انتظارات ظاهر شد و گمانه زنی‌ها درباره بهبود وضعیت پکن را تقویت کرد.

داده‌های تورمی آمریکا نیز منتشر شد که در بعد سالانه افزایشی بود به هیجان بازارها برای جلسه آتی فدرال رزرو دامن زد.

علی رضاپور، تحلیلگر بازارهای مالی در برنامه مارکت تایمز به بررسی بازارهای مالی می‌پردازد.