به گزارش اکوایران، اخیرا در درگاه ملی مجوزها سرعت مجوزدهی به صورت نامتعارفی رشد کرده است. موضوعی که نگرانی اتاق اصناف را برانگیخته است.

محمدرضا فرجی نایب رئیس دوم اتاق اصناف تهران در مورد عملکرد درگاه ملی صدور مجوزهای کسب و کار گفت: در یک هفته اخیر صدور مجوزها با رشد انفجاری صورت گرفته در حالی که روند صدور مجوز بدون احراز و تطابق با آیین نامه های اتحادیه‌ها کاری اشتباه بوده و نباید از اصناف توقع نظارت پسینی در این باره داشت.

او با انتقاد از عملکرد درگاه ملی مجوزها افزود: پیشتر سالانه از طریق اتحادیه و اصناف، حدود یک میلیون مجوز تمدید و صادر می شد. اما اکنون و بر اساس آخرین آمار ثبت شده در درختواره کسب وکار، ظرف دو ماه تعداد مجوزها از ۱۵ هزار به ۶۲۲هزار مجوز رسیده و ۱۸۸هزار درخواست نیز در دست بررسی است که احراز هویت آنها در برخی موارد به درستی صورت نگرفته است و از نظر من درگاه ملی مجوزها با این شیوه دچار اشتباه استراتژیک شده است.

او با هشدار جدی نسبت به عواقب تصمیمات صورت گرفته در درگاه ملی صدور مجوزها گفت: برای یک مکان و کد پستی بیش از ۳۲ مجوز کسب و کار صادر شده که امیدواریم تمام این کارها اقدامات سهوی باشد.

فرجی افزود: باید نگران سوء استفاده از این مجوزها در محاکم قضایی، تجارت و … بود.

طبق اعلام اتاق اصناف تهران، ادامه این روند نمی‌تواند از لحاظ امنیتی و سیاسی برای کشور جذاب باشد و دولت به جای ساختن  آمار اشتغال باید به فکر ایجاد اشتغال پایدار و موثر باشد.