نحوه تعیین دستمزد سالانه کارگران، مورد انتقاد مرکز پژوهش‌های مجلس قرار گرفته و این مرکز با آسیب‌شناسی تعیین حداقل دستمزد در ایران اعلام کرده، علیرغم اینکه تلاش می‌شود تا در ساختار چانه‌زنی، دستمزد براساس دو معیار تورم و هزینه معیشت تعیین شود تا از نیروی کار حمایت صورت گیرد، اما این هدف محقق نمی‌شود.

این مرکز پیشنهاد کرده، تغییراتی در ساختار چانه‌زنی دستمزد در دستور کار قرار گیرد و از روش‌های دیگر تعیین دستمزد به خصوص استفاده از متخصصین و کارشناسان‌ به عنوان واحد مشاوره‌ای شورای عالی کار یا تعیین فرمول برای تعیین دستمزد و هچنین تعیین دستمزد منطقه‌ای که در سایر کشورها هم اجرا می‌شود، مد نظر قرار بگیرد.