گزارش| ارزش صادراتی کالای دانش‌بنیان ۲برابرمتوسط صادرات کشور - افق اقتصادی

گزارش| ارزش صادراتی کالای دانش‌بنیان 2برابرمتوسط صادرات کشور - افق اقتصادی
پنجشنبه, ۳ خرداد ۱۴۰۳ / بعد از ظهر / | 2024-05-23
کد خبر: 246332 |
تاریخ انتشار : ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ - ۱۱:۴۴ |
10 بازدید
۰
1
ارسال به دوستان
پ

درسال ۱۴۰۲، قیمت هر تن کالای صادراتی شرکتهای دانش بنیان ۶۹۵ دلار بوده که با توجه به میزان متوسط ارزش ۳۶۲ دلاری هر تن کالای صادراتی، ارزش صادراتی کالاهای دانش‌بنیان حدود دو برابر متوسط ارزش صادرات کشور است.

گزارش| ارزش صادراتی کالای دانش‌بنیان ۲برابرمتوسط صادرات کشور

– اخبار اقتصادی – به گزارش خبرگزاری تسنیم، به تازگی گزارش عملکرد شرکت های دانش بنیان در حوزه تجارت خارجی از سوی گمرک ایران تهیه شده است.در حال حاضر و بر اساس آخرین اطلاعات اخذ شده از معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور، تعداد۹,۷۹۲  شرکت به عنوان شرکت دانش بنیان در حوزه های مختلف فناوری ثبت گردیده اند. این تعداد به عنوان شرکت های نوپا، نوآور و فناور طبقه بندی شده است.بر این اساس ۶۸ درصد به عبارت دیگر ۶,۶۵۳ شرکت به عنوان شرکت نوپا مجوز دریافت کرده‌اند.شرکت های مذکور در حوزه های مختلف فناوری فعالیت داشته . بر این اساس،  بیشترین تعداد در حوزه « برق و الکترونیک، فوتونیک، مخابرات و سیستمهای خودکار»  وکمترین آنها در حوزه «صنایع فرهنگی، صنایع خلاق و علوم انسانی و اجتماعی » مجوز دریافت کرده‌اند.بیشترین فعالیت تجاری با سهم حدود ۹۷/۴۲ درصد متعلق به شرکت هایی است که در سال ۱۴۰۲ مجوز گرفته یا تمدید کرده‌اند.۲) عملکرد تجاری در سال ۱۴۰۲از تعداد ۹,۷۹۲  شرکت در مدت مورد بررسی، ۱,۵۰۴ شرکت به عبارت دیگر بالغ بر ۱۵ درصد در زمینه تجارت خارجی  فعالیت داشته اند.  ۱,۰۰۹ شرکت صرفاً در زمینه واردات، ۸۴ شرکت صرفاً در زمینه صادرات و ۴۱۱ شرکت در هر دو زمینه فعالیت نموده اند.فعالیت شرکت های دانش بنیان در سال ۱۴۰۲، محدود به رویه های فوق نبوده و در سایر رویه های گمرکی نظیر پته، ورود موقت، خروج موقت، واردات به مناطق آزاد … فعالیت محدود داشته اند.حجم و ارزش فعالیت شرکت های دانش بنیان به تفکیک حوزه فناوری  قابل مشاهده می باشد. در سال ۱۴۰۲، بالغ بر ۳   میلیون ۶۰۵ هزار تن کالا به ارزش ۲ میلیارد۵۰۶ میلیون دلار توسط شرکت های مذکور صادر گردیده است.در مقابل ۱ میلیون ۱۵۸ هزارتن کالا به ارزش ۵ میلیارد و ۱۴۱ میلیون دلار واردات صورت گرفته است. قیمت هر تن کالای صادراتی  ۶۹۰ دلار و  قیمت هر تن کالای وارداتی ۴,۴۳۸  دلار  می باشد. بر این اساس ارزش صادراتی کالاهای دانش‌بنیان حدود دو برابر متوسط ارزش صادرات کشور است.بر مبنای جدول زیر، بیشترین وزن و ارزش تجارت خارجی متعلق به حوزه فناوری با عنوان « مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوری‌های شیمیایی » با رقم با لغ بر ۱ میلیارد و ۹۹۹ میلیون دلار صادرات در مقا بل رقم بالغ بر۱ میلیارد و  ۴۶۷ میلیون دلار واردات می باشد. حوزه نامبرده (شامل محصولات پایه نفتی و پتروشیمی نظیر گاز های نفتی و هیدرو کربورهای گازی، بوتان، پلی اتیلن و اتیلن) دارای بیشترین تراز تجاری مثبت به ارزش ۵۳۲ میلیون دلاری است. در مجموع ارزش تجارت خارجی (صادرات – واردات) شرکت های مذکور ۷ میلیارد و ۶۴۷ میلیون دلار بوده است.                           جدول شماره ۱. عملکرد  تجارت خارجی (صادرات – واردات) شرکت های دانش بنیان  به تفکیک حوزه های فناوریعنوانصادراتوارداتوزن کیلوگرمارزش دلاریسهم وزنسهم ارزشوزن کیلوگرمارزش دلاریسهم وزنسهم ارزش دارو و فرآورده های پیشرفته حوزه تشخیص و درمان۳۵,۱۵۵,۹۶۴۸۷,۵۷۳,۸۴۲۰/۹۸۳/۴۹۵۳,۴۹۴,۷۸۴۷۹۸,۳۲۸,۸۷۷۴/۶۲۱۵/۵۳خدمات تجاری‌سازی۱۳۷,۶۷۴,۷۰۴۴۶,۷۹۹,۵۷۱۳/۸۲۱/۸۷۱,۲۹۲,۱۲۷۴۳,۹۰۳,۰۶۰۰/۱۱۰/۸۵برق و الکترونیک، فوتونیک، مخابرات و سیستمهای خودکار۴۰,۰۷۳,۶۲۰۱۶۷,۸۹۱,۹۴۷۱/۱۱۶/۷۰۷۹,۹۰۱,۴۱۶۶۹۱,۷۹۳,۶۶۱۶/۹۰۱۳/۴۶فناوری زیستی، کشاورزی و صنایع غذایی۵۵,۷۶۲,۸۰۸۴۴,۶۴۴,۷۷۸۱/۵۵۱/۷۸۷۵,۶۷۰,۷۱۲۱۲۸,۹۸۴,۹۶۷۶/۵۳۲/۵۱مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوری‌های شیمیایی۲,۹۹۲,۲۳۶,۵۴۰۱,۹۹۸,۵۶۰,۹۴۶۸۲/۹۹۷۹/۷۵۶۱۳,۱۹۸,۲۷۲۱,۴۶۶,۵۰۲,۶۱۳۵۲/۹۳۲۸/۵۲ماشین‌آلات و تجهیزات پیشرفته۳۴۴,۲۴۵,۰۲۴۱۵۶,۱۸۴,۶۲۶۹/۵۵۶/۲۳۳۲۵,۳۱۶,۶۷۲۱,۲۷۷,۴۰۶,۹۳۶۲۸/۰۸۲۴/۸۵وسایل، ملزومات و تجهیزات پزشکی۹۹,۹۳۷۳,۳۲۴,۲۳۵۰/۰۰۰/۱۳۲,۰۶۲,۶۲۳۱۴۲,۳۲۲,۸۴۸۰/۱۸۲/۷۷فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم‌افزارهای رایانه‌ای ۴۰۶,۸۷۳۹۴۷,۹۲۴۰/۰۱۰/۰۴۷,۵۳۳,۵۵۶۵۹۲,۱۷۱,۶۵۸۰/۶۵۱۱/۵۲صنایع فرهنگی، صنایع خلاق و علوم انسانی و اجتماعی__  ۱۹۴۱۳,۶۶۰۰/۰۰۰/۰۰جمع کل۳,۶۰۵,۶۵۶,۱۷۲۲,۵۰۵,۹۲۷,۸۶۸۱۰۰۱۰۰۱,۱۵۸,۴۷۰,۲۲۶۵,۱۴۱,۴۲۸,۲۸۰۱۰۰۱۰۰نکته قابل توجه آنکه ۸۷ درصداز وزن و ۷۸ درصد از ارزش کل تجارت (صادرات – واردات) به شرکت های نوآور اختصاص دارد.در بررسی کشور های طرف معامله مشاهده می گردد حدود ۸۵ درصد از ارزش کالاهای وارداتی شرکت های دانش بنیان به پنج کشور عمده شامل چین با سهم ۳۵/۹۰ درصد، امارات متحده عربی با سهم ۳۱/۰۴ درصد، ترکیه با سهم ۶۳/۱۱ درصد، آلمان با سهم ۳/۶۱ و هند با سهم ۲/۶۸  درصد تعلق دارد. در مقابل کشور های چین با سهم ۳۸/۱۶ درصد، عراق با سهم ۱۲/۲۹،  امارات متحده عربی با سهم ۱۱/۸۸درصد، ترکیه با سهم ۶/۴۶  و روسیه با سهم ۵/۶۱ درصد، پنج کشور عمده مقصد صادراتی کالاهای شرکت های مذکور با مجموع ۷۴ درصد است.در راستای ارائه تسهیلات به شرکت های فوق، بالغ بر ۵۰  درصد از حجم محموله های وارداتی توسط شرکت های دانش بنیان، در سطح ۱ (مسیر سبز) طبقه‌بندی شده است.سهم شرکت‌های دانش‌بنیان از وزن و  ارزش کل صادرات به ترتیب  ۶/۲ و  ۵ درصد است. همچنین ۳ درصد از وزن و۷ درصد از ارزش کل واردات نیز  به شرکت‌های دانش‌بنیان تعلق دارد.   به گزارش تسنیم ترکیب صادرات و واردات هریک از شرکت های دانش‌بنیان باید متناسب با حوزه فناوری مربوطه تجزیه و تحلیل شود. بدیهی است ارائه اطلاعات جزئی‌تر در خصوص شرکت های فوق از  سوی معاونت علمی فناوری  و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهوری ، به ارائه گزارشات دقیق تر و تحلیلی تر منتج خواهد شد. به ویژه آنکه با توجه به احتمال وجود کالاهای غیر دانش بنیان در آمار صادرات و واردات شرکت های مذکور،  این مهم با بررسی کارشناسی ترکیب  صادرات و واردات قابل اصلاح است.انتهای پیام/

✅ آیا این خبر اقتصادی برای شما مفید بود؟ امتیاز خود را ثبت کنید.
[کل: ۰ میانگین: ۰]
نویسنده: 
لینک کوتاه خبر:
×
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم افق اقتصادی در وب سایت منتشر خواهد شد
  • پیام‌هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
  • لازم به یادآوری است که آی‌پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت‌های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی میباشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.
  • لطفا از تایپ فینگلیش بپرهیزید. در غیر اینصورت دیدگاه شما منتشر نخواهد شد.
  • نظرات و تجربیات شما

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    نظرتان را بیان کنید