وی ادامه داد: مشکل اصلی آن است که امروز ما لیستی از تعداد تولیدکنندگان و‌حجم تولید آنها نداریم. باید دید این تولیدکنندگان چه ماشین آلاتی را تولید می کنند و باید ارزش دلاری ساخت داخل آنها مشخص شود. چرا وزارت صمت این آمار را منتشر نمی کند؟

شکوری تصریح کرد: باید قیمت محصولات داخلی با قیمت محصولات مشابه خارجی مقایسه شده و‌ مزیت های آن مشخص شود تا ما به عنوان بخش خصوصی به سراغ خرید برویم.