قیمت دلار هرات هم در روز سه‌شنبه با ۵۰ هزار و ۲۵۰ تومن آغاز به کارکرد و تا قبل از شروع نرخ‌دهی درهم تا ۵۰ هزار و ۳۵۰ تومن بالا رفت اما پس از آغاز به کار درهم با کاهش به کف ۵۰ هزار تومان رسید و در ۴۹ هزار و ۹۵۰ تومانی بسته شد.  قیمت درهم امارات در ۱۳ هزار و ۸۵۰ تومان بازگشایی شد و با کاهش ۲۰ تومنی در ۱۳ هزار و ۸۳۰ تومن به کار خود پایان داد.

قیمت دلار رسمی اما خلاف جهت تمامی بازارها حرکت کرد و در مرکز مبادله با افزایش به ۴۲ هزار و ۲۵۰ تومن رسید.نکته بازار سه‌شنبه، ارزانتر بودن دینار در تهران، از عراق بود. قیمت دینار در بازار ایران در کانال ۳۱ هزار تومان اما دینار با نرخ برابری، حوالی ۳۲ هزار و ۳۰۰ تومان برآورد می‌شود.