اما سلاح‌ورزی در این خصوص به این نکته نیز اشاره کرد «که پیش از انتخابات ۲۸ خرداد هرگز موضوع رد صلاحیت به من سلاح‌ورزی ابلاغ نشد و شب قبل از انتخاب هم جلسه انجمن نظارت برگزار شد و در آنجا نیز اظهارنظری صورت نگرفت و با رای شما، اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران انتخابات شدند و این انتخاب به تایید اعضای انجمن نظارت هم رسید و در نهایت نتیجه آن در روزنامه رسمی ثبت شد».

سلاح‌ورزی به این نکته نیز اشاره کرد که «بعد از انتخابات اراده دیگری ورود و سعی کرد ابتدا با تخریب، بعد تهدید و در نهایت با اصرار بر استعفای اینجانب موضوع را دنبال کند». انتخاباتی که زمان برگزاری آن فعلا مشخص نیست و این پرونده همچنان تا چند ماه آینده باز خواهد ماند، اما دولت با اصرار در این مدت از حضور در جلسات اتاق بازرگانی خوداری کرده که این امر به گفته سلاح‌ورزی ترک فعل از سوی دولت است.

یکی دیگر از مواردی که سلاح‌ورزی در خصوص برکناری خود مطرح کرد به ارائه صورت‌جلسه شورای عالی نظارت با مهر کاملا محرمانه بود.