اکوایران،  طبق داده‌های شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران، در ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۲ بیش از ۱۷ میلیون و ۱۶۰ هزار مسافر داخلی با حدود ۱۵۱ هزار پرواز داخلی از فرودگاه های کشور اعزام و پذیرش شده‌اند.

 به گفته رضا نخجوانی، مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران، فرودگاه بین‌المللی مهرآباد با اعزام و پذیرش حدود ۶ میلیون نفر مسافر و ۵۳ هزار پرواز، فرودگاه بین‌المللی مشهد با بیش از ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار مسافر و ۲۹ هزار و ۲۵۵ پرواز و فرودگاه بین‌المللی شیراز با حدود یک میلیون و ۳۳۰ هزار مسافر و بیش از ۱۲ هزار پرواز رتبه‌های اول تا سوم را در میان فرودگاه‌های کشور به لحاظ تعداد مسافر و پرواز به خود اختصاص داده‌اند.

به نقل از فارس نخجوانی گفت: در میان فرودگاه‌های کشور که به طور هفتگی پرواز دارند، فرودگاه زنجان، پارس آباد، بم و طبس بیشترین رشد را در تعداد مسافر و پرواز در ۶ ماهه اول سال رقم زده اند.

به گفته مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران در میان فرودگاه‌های بین‌المللی نیز، فرودگاه زاهدان (۳۱ درصد)، فرودگاه کرمان (۳۰ درصد) و فرودگاه تبریز (۹ درصد) بیشترین رشد را در نشست و برخاست پروازها داشته‌اند.