مهدی چمران در دویست و چهارمین جلسه شورای شهر تهران در جریان بررسی پرونده پلاک های ثبتی از حیث باغ بودن یا نبودن با بیان اینکه میزان کم شدن درختان در فضاهای باغ مسکونی باید مشخص شود که البته احصا شده است، گفت: ما بارها درخصوص باغات مواردی را مطرح کردیم که بسیار به ما تاختند و بد و بیراه به ما گفتند. در قانون باغات نه تنها باغ حفظ نمی شود بلکه از بین می روند.

وی با بیان اینکه با قانون باغات ۹ نفر در طول این چند سال پروانه دریافت کردند و جز دو نفر کسی ساخت و ساز انجام نداده است، گفت: این افراد نمی خواستند خانه بسازند بلکه قصد داشتند فضایی تعبیه کنند که در روزهای تعطیل، زمان خود را در فضای سبز و باغ بگذارنند.

چمران همچنین تصریح کرد: ضربه بزرگی به باغات و فضای سبز شهر وارد شده و تلاش زیادی برای جلوگیری از آن انجام دادیم؛ شهرداری یک لایحه ارائه داده که این لایحه همان کاری بود که ما در دوره های قبل انجام دادیم و لغو شده ؛ لذا لایحه ارائه شده امروز در دست اصلاح است و امیدواریم کمیسیون هرچه سریعتر طرح را آماده کند.

رئیس شورای شهر تهران گفت: مردم انتظار دارند اصلاح باغات به گونه ای باشد که در درجه اول درختان و باغات حفظ شود و در کنار آن منافع و مصالح آنها نیز مورد توجه قرار بگیرد.

سید محمد آقامیری رئیس کمیته عمران شورا هم در جریان بررسی پرونده یک پلاک ثبتی برای تعیین باغ بودن یا نبودن، با بیان اینکه اولین بار است که این نقشه مهندسی فضای سبز را می بینیم، اظهار کرد: ما می خواهیم زمینی را غیر باغ کنیم و مهندسی انجام می دهیم.

جعفر بندی شربیانی، عضو هیئت رئیسه شورا با بیان اینکه این زیبنده شورای انقلابی نیست که میکروفن را روشن کنیم و از مهندسی باغات صحبت کنیم، اظهار کرد: اگر کار خوبی انجام شده و با دقت در مورد حق مردم، طرح جدیدی را مطرح می کنیم، نام آن را چیزی نگذاریم که برداشت اشتباه صورت بگیرد. اینکه تشخیص غیرباغ صورت گرفته تصمیم خوبی است و نباید با شدت و حدت تصمیم شورا را محکوم کنیم. ما ۷۰۰ پرونده را در شورا بررسی کردیم و چنین اظهار نظری زیبنده شورا نیست.

آقامیری نیز در این خصوص گفت: اگر بحث از زیبنده بودن امور در شوراست باید به امور گذشته دقت داشته باشیم که پیش از این اقداماتی انجام شده که زیبنده صحن شورا نبوده است. بنده گفتم کاری که برای مهندسی فضای سبز انجام شده برای تمام پرونده ها انجام شود. هرکاری کارشناسی شود فنی و مطلوب است.

 او تأکید کرد: بنده روی باغات نظر دارم، ۹۹درصد این زمین ها را باغ نمی دانم و آن را تضییع حقوق مردم می دانم. کاری که داریم انجام می دهیم، کار باطلی است. لایحه باغات حتما باید به صحن شورا بیاید و حق و حقوق مردم روی آن ایفا شود. ما با این کاری که داریم انجام می دهیم عملا داریم باغات را از بین می بریم. یکی از این پرونده هایی که ما اینجا باغ اعلام کردیم نرفتند پروانه بگیرند. و همه لج کردند و آبیاری هم نکردند و درختان موجود را هم خشک کردند. باید لایحه ای اینجا بیاید که حقوق مردم در آن دیده شود و باغات احیا شود. 

آقامیری خاطرنشان ساخت: این لایحه ای که دور قبل یک پوست موز زیر پای ما انداخت، ما داریم کار باطلی انجام می دهیم و می گوییم چاره ای نیست و باید به پرونده ها جواب بدهیم. لایحه ای که اشتباه است و دور قبلی ها روی دست ما گذاشتند باید اصلاح شود. چه زمانی کمیسیون می خواهد تصمیم بگیرد؛ نمی دانم.