نشست علمی تخصصی مدیریت ریسک مبتنی بر فناوری های نوین در پانزدهمین جشنواره پژوهش و نوآوری در مدیریت شهری با حضور احمد صادقی رییس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای اسلامی شهر تهران، حمید رضا خانکه معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم توانبخشی وزارت بهداشت، فخرالدین نادری مشاور رییس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، هادی محضر نیا مدیریت سابق سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران و بیژن یاور مدیر گروه مطالعات فناوری های نوین در مرکز مطالعات شهرداری تهران در برج میلاد برگزار شد.

احمد صادقی به عنوان ریاست این پنل تخصصی در ابتدا گفت: در مدیریت شهری دوره ششم یکی از شعار هایی که سر داده شد استفاده و بکاری گیری از فناوری های نوین بود و از سویی دیگر پس از نام گذاری سال ۱۴۰۱ به نام سال تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین توسط مقام عظمای ولایت رهبر فرازنه انقلاب، بار مسئولیت سنگینی بر دوش بنده و همکارانم در شورای شهر تهران قرار گرفت . و لذا  در جهت عمل به منویات رهبرمعظم  انقلاب موضوع تاسیس “سازمان فناوری های نوین و نوآوری شهری” در دستور کار قرار گرفت  ولی از دی ماه سال گذشته تا کنون هیچ اقدام عملی از سوی مدیریت شهری برای راه اندازی این سازمان و رفع ایرادات سازمان شهرداری ها و دهیاری ها وزارت کشور دیده نشده  و برخی موارد که امیدوار بودیم توسط این سازمان دنبال شود بر روی زمین مانده  و مشکلاتی را برای شهر و شهروندان و شهرداری ایجاد کرده است.

صادقی افزود: متاسفانه عدم درک درست وزارت کشور در تمیز دادن فناوری های نوین و فناور های ارتباطی ، اهمال کاری  در شهرداری تهران و برخی کارشکنی ها  مانع از ایجاد سازمان فناوری های نوین شد ، سازمانی که می توانست بستری برای تجمع و توزیع فناوری های نوین برای بخش های مختلف مدیریت شهری باشد.  

وی ادامه داد: یکی از جاهای بسیار مهمی که در مدیریت شهری می توانیم از فناوری های نوین استفاده کنیم در مدیریت ریسک و کاهش خطر پذیری است.

صادقی در ادامه افزود: در موضوع مدیریت ریسک آنچه بیش از همه اهمیت دارد اتخاذ تصمیمات درست است که بتوانیم این تصمیمات را در قبل، حین و بعد از بحران اجرا کنیم.

وی اظهار داشت: تصمیم گیری های نادرست سبب خواهد شد نتوانیم مدیریت درستی در شرایط اضطرار با منابع حداقلی را به اجرا بگذاریم.

صادقی خاطر نشان ساخت: ما باید تعادل بین منابع در حال کاهش و نیاز های در حال افزایش ایجاد کنیم و لذا ضرورت تصمیمات درست را بیش از پیش افزایش می دهد. این تصمیمات اگر مبتنی بر شخص باشد درستی آن به حداقل می رسد و اگر مبتنی بر یک روش نظام مند و مبتنی بر فناوری باشد درستی آن افرایش می یابد.

صادقی گفت: زمان حادثه زمان تصمیم گیری نیست زمان اجرای تصمیمات از گذشته است.لذا تصمیمات باید از قبل اتخاذ شده باشد.

رییس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای شهر تهران افزود: استفاده از فناوری های نوین سبب خواهد شد کمترین تعلل در امداد رسانی در زمان بحران را داشته باشیم و کمترین خسارات به بار آید و امیدواریم با برگزاری این نشست ها ضرورت استفاده و بکار گیری فناوری های نوین بیش از پیش برای آنانکه با شیطنت هایی مانع از ایجاد سازمانی مانند سازمان فناوری های نوین می گردند، شود.