حسین نظری، معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران در نشست خبری روز دوشنبه ۲۷ آذر ماه تاکید داشت که ظرفیت قبرستان تهران به اتمام رسیده است. او گفت که هنوز زمینی تملک نشده است اما ۴ نقطه کاندیدای نهایی برای احداث قبرستان تازه پایتخت هستند.