قرار بود تا پایان آبان ماه ۵۰ اتوبوس برقی به ناوگان اتوبوسرانی تهران اضافه شود . مدیرعامل اتوبوسرانی وعده داده بود که اتوبوس های برقی در خط بهارستان – جمهوری مسافران را جا به جا کنند  اما نیمه  آذرماه هم گذشت وهنوز خبری از تحقق این وعده قدیمی نیست .

مهدی علیزاده ،مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی در این رابطه به اکوایران می گوید :‌پیگیر۵۰دستگاه اتوبوس برقی که قرار داد آن از سال ۱۴۰۰ بسته شده به صورت BOO(قرارداد احداث، تملک و بهره‌برداری) بوده هستیم ، قرار بود آخر آبان ماه این اتوبوس ها به ناوگان اتوبوسرانی وارد شود اما به دلایل مشکلاتی که درآن سوی مرزها  به وجود آمده حدود ۲۷ دستگاه آن را بارگیری کردند ، امیدواریم تا آخر دی ماه وارد خط  بهارستان  – جمهوری شود .

او ادامه می دهد :‌بعد از آن که  مشکلات بارگیری در آن سوی مرز حل شود باقی اتوبوس ها هم وارد خطوط می شود ،  درحال حاضر مشکل این اتوبوس ها آن سوی مرز است .

پیش از این نیز محسن هرمزی،معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری  به اکوایران دراین رابطه گفته بود :این اتوبوس ها وارد شده و در مرحله ترخیص است و امیدواریم هر چه زودتر این مرحله انجام شود و اتوبوس های برقی وارد خطوط شوند .او پیش بینی می کند ترخیص این ۵۰ اتوبوس برقی یک ماه زمان ببرد .