گروهی از تحلیلگران معتقدند این رشد معاملات در کنار کاهش تورم ماهانه قیمت مسکن می‌تواند نشانه برقراری آرامش نسبی در بازار باشد اما گروهی نیز مخالفند.

مهدی بهداد، تحلیلگر اقتصادی از جمله طرفداران نگاه دوم است. او درباره معنا و مفهوم این سطح معاملات در بازار مسکن توضیح داده است.