با توجه به اعتراض دو نفر از کاندیداهای ریاست سومین سال از ششمین دوره شورای عالی استان‌ها مبنی بر لزوم درج اسم و فامیل به صورت تنها در برگه‌های رای مقرر شد موضوع عدم استفاده از القاب در رای گیری از نهادهای نظارتی استعلام شود.

به این ترتیب انتخابات هیات رئیسه شورای عالی استان‌ها که مقرر بود امروز (۱۶ آذرماه) در بیست و سومین اجلاس عمومی برگزار شود ، به تعویق افتاه و در اجلاس بعدی در ماه آینده برگزار خواهد شد.

امروز از ابتدای جلسه تاکید و اصرار دو نفر از کاندیداهای ریاست شورای عالی استان‌ها مبنی بر عدم استفاده از هر گونه نشانه و القاب در برگه‌های رای و در صورت استفاده، ابطال برگه رای موجب ایجاد تنش در این جلسه شد و در نهایت اعضای این شورا با اکثریت آراء با تعویق انتخابات هیات رئیسه و برگزاری آن در جلسه آینده موافقت کردند.

در این جلسه موسی الرضا حاجی بیگلو – نماینده مردم خراسان رضوی، پرویز سروری – نماینده مردم تهران – و شهرام دبیری – نماینده مردم تبریز – برای ریاست این شورا کاندیدا شدند و ۷۴ نفر از ۷۵ عضو شورای عالی استان‌ها در این اجلاس حضور داشتند.