سید محمدحسین حجازی در نشست مقدماتی کنگره علمی و تخصصی هتلداری و نشست مشترک شگرف در ایران که با عنوان سیاست‌گذاری در صنعت هتلداری برگزار شد، بیان کرد: از سال ۱۴۰۰ تا کنون پروانه ساخت دو هتل در منطقه یک با جمع ۶۱ طبقه، هتلی ۲۰ طبقه در منطقه ۵، هتلی ۴۶ طبقه در منطقه ۶، یک هتل ۳۳ طبقه در منطقه ۷ و دو بوتیک هتل با جمع ۲۵ طبقه در منطقه ۱۲ تهران توسط شهرداری صادر شده است.

او ادامه داد: علی‌رغم زحمات زیاد عزیزان در بخش خصوصی و دولتی، فضای شهری تهران با کمبود هتل روبروست. یکی از اولین برنامه‌های شهردار تهران این بود که هتل‌های پنج ستاره در جوار پارک‌ها و بوستان‌ها ساخته شوند.

 حجازی گفت: شاید در رابطه با بحث هتلداری به این نتیجه برسیم که برای وضعیت هتل‌های شهر تهران فکر جدیدی اندیشیده شود، به همین دلیل در زمینه‌های مختلف هتلداری و جذب سرمایه از بخش خصوصی دعوت می‌کنیم تا جلسه‌ای با شهردار تهران داشته باشیم و تصمیمات جدی در این زمینه اخذ کنیم.