در چنین شرایطی برخی متقاضیان بازار مسکن این پرسش را مطرح می‌کنند که چرا برخلاف روند تند رشد قیمت‌ها، سیر نزولی قیمت در این بازار آهسته و اندک است؟ از آن مهمتر اینکه چرا در برخی مناطق شهر تهران همچنان در برابر کاهش قیمت مقاومت وجود دارد؟

مهدی بهداد، تحلیلگر اقتصادی به این سوالات پاسخ داده است.