به گزارش اکو ایران، بررسی گزارش مقدماتی آماری سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور در  ۲۶ روز آبان نشان می‌دهد. میانگین قیمت هر مترمربع مسکن در تهران ۷۵ میلیون و ۱۸۲ هزار تومان بوده که نسبت به آبان سال ۱۴۰۱ رشدی ۶۰.۹ درصدی داشته است.

همچنین میانگین قیمت مسکن پایتخت نسبت به مهر افتی ۱.۴ درصدی را به ثبت رسانده است. در این میان بیشترین افت مربوط به منطقه یک بوده که قیمت‌ها با کاهش ۹.۶ درصدی مواجه شدند. بعد از آن مناطق ۴ و ۱۲ با ۹.۴ و ۷.۶ درصد افت قیمت در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند. در سوی دیگر منطقه ۲۱ با رشدی ۱۲.۴ درصدی بیشترین افزایش قیمت ماهانه را به نام خود ثبت کرد و مناطق ۶ و ۱۱ هم هر کدام ۹.۴ و ۹.۳ درصد رشد قیمتی را به ثبت رساندند. 

تورم مسکن در آبان در منطقه ۱۱ بیشترین مقدار بود و میانگین قیمت هر مترمربع مسکن در این منطقه با رشدی ۹۱.۳ درصدی نسبت به سال گذشته به ۵۷ میلیون و ۶۵۵ هزار تومان رسید. کمترین تورم نقطه به نقطه هم متعلق به منطقه ۱۹ بود که نسبت به آبان سال گذشته رشدی ۲۴.۱ درصدی داشت.