جعفر تشکری هاشمی، رییس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای شهر تهران مدتی پیش و بعد از بازگشت از سفر چین خبر داد که در شهرهای چین، دوچرخه حضور دارد. او همچنین از نبود دوچرخه‌های بیدود در شهر تهران انتقاد کرد.

او حالا به تازگی خبر داده است که یک شرکت در مناقصه‌ای برای تجهیز دوچرخه در شهر تهران برنده شده است. او به اکوایران خبر داده که بیدود در این مناقصه شرکت نکرده است و البته پیگیری‌هایی برای حضور این شرکت صورت می‌گیرد. چه بلایی بر سر دوچرخه‌های تهران و شرکت بیدود آمده است؟

در این ویدیو این موضوعات را بررسی کردیم.