بررسی‌های اکو ایران، نشان می‌دهد که شاخص AQI آلودگی هوا، سه شنبه ۲۳ آبان در اصفهان به عدد ۱۶۹ رسیده است. خبرگزاری‌ها نوشته‌اند که آلودگی هوا حدود ۱۱ روز در اصفهان تدوام داشته است و به نظر می‌رسد که شهرهای اطراف اصفهان را هم در برگرفته است.

شاخصی که از آن حرف زدیم، آلاینده‌هایی چون، مونواکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ازن و ذرات معلق کوچکتر از ۱۰ و ۲.۵ میکرون را شامل می‌شود. آلودگی هوا به اهواز و اراک هم سرایت کرده است. در برخی از شهرها مدارس غیرحضوری شده است. اما آیا جنس آلودگی هوا در قسمت‌های مختلف متفاوت است؟

آلودگی هوا/ آلودگی هوای تهران/ آلودگی هوای اراک/ آلودگی هوای اهواز