احمد احمدی صدر، مدیرعامل سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی آذر پارسال گفته بود که برخی از کودکان در شبکه‌هایی فعالیت می‌کنند و بعضی از این سرشبکه‌ها بین ۵ تا ۸ کودک را اجیر می‌کنند.

پیام روشنفکر، جامعه‌شناس که پژوهش‌های مستقلی در زمینه کودکان کار و خیابان در گفت‌وگو با اکوایران، اشکال مختلف کار کودک را توضیح می‌دهد و تاکید می‌کند که براساس پژوهش‌هایش تاکنون ندیده که گروه‌های مختلف کودکان به صورت باندی فعالیت کنند.

او در این گفت‌وگو تفاوت باند و کار خانوادگی را توضیح می‌دهد و تاکید دارد که مطرح کردن اصطلاح فعالیت باندی، پاک کردن صورت مساله کار کودک است.