به گزارش اکوایران، ساخت مسکن ۲۵متری یکی از ایده‌هایی است که به تازگی به عنوان یکی از نسخه‌های پاسخ به بخشی از تقاضای جامعه مطرح شده است.

موافقان می‌گویند، به واسطه وضعیت فعلی حاکم بر شرایط اقتصادی و مسکن خانوار، کلانشهر تهران باید بتواند به تقاضاهای مختلف پاسخ دهد و بخشی از این تقاضا مسکن کوچک‌متراژ است. البته آنها معتقدند اگر تصور کنیم کوچک‌سازی نسخه درمان بازار مسکن است به خطا رفته‌ایم.

در مقابل مخالفان بر این باورند، کوچک‌سازی با تفکرات فرهنگی و اجتماعی ایران و انقلاب مغایرت دارد. به اعتقاد آنها ساخت مسکن زیر ۶۰ مترمربع مغایر سیاست صله‌رحم است.

بخشی از مناظره اکبرنیکزاد رئیس سابق بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و عبدالرضا گلپایگانی معاون سابق معماری و شهرسازی شهرداری تهران را ببینید.