به گزارش اکوایران، محمدرضا فرزین در بدو ورود به ساختمان لاجوردی میرداماد، ارز جدید ترجیحی را هم رونمایی کرد.  البته او معتقد است که دلار ۲۸۵۰۰ تومانی متفاوت از دلار ۴۲۰۰ تومانی است.

فرزین کار خود را در بانک مرکزی طوفانی آغاز کرد. سفرهای منطقه‌ای از همان ابتدا در دستور کار او قرار گرفت و همزمان مصرانه به رغم مخالفت‌ها، بر اجرای «سیاست تثبیت» ‌پافشاری کرد.

رئیس دستگاه سیاستگذاری پولی و بانکی البته در این بازه یکساله، وعده‌هایی هم داد. 

در این گزارش ضمن بازخوانی وعده‌های رئیس کل بانک مرکزی، سفرهای او را نیز مرور کردیم.