به گزارش اکوایران، نتایج اجرای سیاست پولی در هفته اخیر اعلام شده است. بر این اساس مشاهده می‌شود بانک مرکزی همچنان سیاست پاسخ ۱۰۰ درصدی به تقاضای بانک‌ها را در پیش گرفته اما پی گیری های اکو ایران نشان می دهد احتمالا برخی از بانک‌ها در زمینه گرو گذاشتن اوراق مورد نیاز نزد بانک مرکزی با مشکل مواجه بوده‌اند. 

تزریق بیش از ۱۲۷ همت اعتبار در بازار باز

بر اساس گزارش‌های منتشر شده از بانک مرکزی در هفته منتهی به ۲۷ آذر سال جاری مجموعا ۱۲۹ هزار میلیارد تومان ارزش سفارش‌های ارسال شده بانک‌ها در بازار باز بوده است. بر اساس قواعد تعریف شده بانک‌ها می‌توانند با گرو گذاشتن اوراق خود نزد بانک مرکزی، معادل ارزش اوراق بهادار خود اعتبار دریافت کنند(ریپو کردن اوراق توسط بانک مرکزی). عموما سررسید این نوع استقراض از بانک مرکزی ۷ روزه است و نرخ بهره آن نیز در حال حاضر ۲۳ درصد تعیین شده است. 

در مقابل مشاهده می‌شود که بانک مرکزی حدود ۱۲۷ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان از کل میزان تقاضای بانک‌ها در بازار باز در هفته اخیر را پاسخ داده است. به عبارت دیگر بیش از ۹۹ درصد از سفارش‌های ارسال شده توسط بانک مرکزی تامین شده است.

1402092802

احتمال مواجهه بانک‌ها با مشکلات مربوط به اوراق بهادار در هفته گذشته

با توجه به اینکه سیاست فعلی بانک مرکزی پاسخ ۱۰۰ درصدی به تقاضای بانک‌ها است، ممکن است عدم تامین مالی تمامی سفارش‌های ارسال شده بانک‌ها در هفته اخیر، ناشی از مشکلات پیش آمده در ریپو کردن اوراق برخی از بانک‌ها باشد. 

بررسی‌ها نشان می‌دهد مشابه این اتفاق در گزارش سیاست پولی هفته گذشته نیز رخ داد. در گزارش مذکور، علی‌رغم پذیرش ۱۰۰ درصدی سفارش‌های ارسال شده، بخشی از تقاضای بانک‌ها به دلیل کمبود اوراق مالی اسلامی در یک بانک و همچنین عدم امکان معامله در یک نماد از اوراق مالی اسلامی برای بانکی دیگر، پاسخ داده نشده بود. 

به همین ترتیب مشاهده می‌شود ارزش قرارداد‌های ریپو سررسید شده در هفته گذشته ۱۲۸ هزار و ۳۷۰ میلیارد تومان بوده است. 

عملیات بازار باز یکی از ابزار بانک مرکزی برای اجرای سیاست پولی در اقتصاد است. این سازوکار از سال ۱۳۹۸-۱۳۹۹ قابلیت اجرایی فراگیر یافته و در سال جاری اهمیت استفاده از آن تشدید شده است. عموما هدف از اجرای عملیات بازار باز، کنترل تقاضا در بازار بین بانکی و کنترل نرخ بهره این بازار است. 

به طور کلی مشاهده می‌شود بانک مرکزی در هفته‌های اخیر تمایل بیشتری نسبت به تامین نقدینگی مورد نیاز بانک‌ها نشان داده است. با توجه به اینکه کسری نقدینگی بانک‌ها عمدتا ناشی از کمبود در تامین سرمایه در گردش بنگاه‌هاست، می‌توان برداشت کرد که احتمالا سیاست هفته‌های اخیر بانک مرکزی در بازار باز با هدف جلوگیری از رکود بنگاه‌ها صورت گرفته است. 

حجم اعتبارگیری قاعده‌مند در هفته گذشته 

یکی دیگر از راه‌های استقراض از بانک مرکزی، استفاده از اعتبارگیری قاعده‌مند است. در این قالب، بانک‌ها می‌توانند با نرخ بهره بالاتر(در حال حاضر ۲۴ درصد) برای مدت مشخصی که عموما ۲۴ تا ۴۸ ساعت است، از بانک مرکزی استقراض کنند.

مشاهده می‌شود در هفته گذشته مجموعا ۱.۷ هزار میلیارد تومان حجم منابع استقراض شده توسط بانک‌ها بوده و در مقابل، ۲.۳ همت بابت تسویه آن‌ها، به پرداخت بانک مرکزی رسیده است. شایان ذکر است بخشی از منابع تسویه شده در هفته گذشته، ناشی از تسویه اعتبارگیری انجام شده در هفته منتهی به ۲۰ آذر بوده است. 

1402092801