به گزارش اکوایران، شرکت‌های بیمه‌ای طی هفت ماهه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، سهم بیشتری از حق بیمه‌های تولیدی را به پرداخت خسارت اختصاص دادند.

داده‌های بیمه مرکزی نشان می‌دهد طی هفت ماهه نخست امسال بیش از ۱۵۹ همت حق بیمه توسط بیمه‌گذاران به شرکت‌های بیمه‌گر پرداخت شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۴.۳ درصد افزایش داشته است.

در همین راستا از ۱۵۹ همت حق بیمه تولیدی در دوره مورد اشاره حدود ۴۹ درصد آن یعنی معادل ۷۷.۷ همت، صرف پرداخت خسارت به بیمه‌گذاران شده است.

میزان خسارت‌ پرداختی شرکت‌های بیمه در هفت ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، بیش از ۷۴ درصد افزایش یافته است.

نسبت خسارت بالا در یک رشته بیمه‌ای

نسبت خسارت صنعت بیمه که از تقسیم میزان خسارت پرداختی به میزان حق بیمه تولید به دست می‌آید در هفت ماهه نخست امسال به ۴۸.۸ درصد رسیده که این نسبت در مقایسه با هفت ماهه نخست سال گذشته حدود ۶ درصد (معادل ۲.۷۵ واحد درصد) افزایش داشته است. به بیان دیگر سهم خسارت از حق بیمه‌های تولیدی افزایش یافته است.

طی دوره مورد اشاره نسبت خسارت در برخی رشته‌های بیمه‌ای در سطح بالاتری از نسبت کل بازار بیمه قرار دارد؛ چهار رشته‌ اعتبار (با ۱۵۰ درصد)، بدنه اتومبیل (با ۷۷.۲ درصد)، درمان (با ۵۸ درصد) و شخص ثالث-مازاد (با ۵۶.۷ درصد) نسبت خسارتی بالاتر از کل بازار بیمه (با ۴۸.۸ درصد) داشتند.

photo_2023-12-11_13-06-52

افزایش نسبت خسارت در ۱۰ رشته بیمه‌ای

بررسی تغییرات نسبت خسارت رشته‌های بیمه‌ای در هفت ماهه نخست امسال در مقایسه با هفت ماهه نخست سال گذشته نشان می‌دهد این نسبت در ۶ رشته بیمه‌ای کاهش و در ۱۰ رشته دیگر افزایش یافته است.

بیشترین افزایش نسبت خسارت طی دوره مورد بررسی مربوط به بیمه اعتبار بوده که به میزان ۱۴۲.۵ واحد درصد افزایش یافته و از حدود ۷.۵ درصد در هفت ماهه نخست سال گذشته به بیش از ۱۵۰ درصد در هفت ماهه نخست امسال رسیده است.

این در حالی است که در میان رشته‌های بیمه‌ای، بیشترین رشد خسارت پرداختی نیز مربوط به بیمه اعتبار بوده است. درهفت ماهه نخست امسال میزان خسارت پرداختی بیمه‌ها بابت رشته اعتبار با رشد ۱۳۰۸ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته به بیش از ۶.۵ میلیارد تومان رسیده است.

بیمه اعتباری بیمه‌ای است که به‌نوعی از ارائه‌کنندگان و تولیدکنندگانی که به‌نوعی تسهیلات و وجوهی را تحت عنوان وام به افراد می‌پردازند حمایت کند. در بیمه اعتبار ریسک عدم بازپرداخت اقساط گیرندگان اعتبار که در قالب فروش اقساطی و یا اجاره به شرط تملیک کالا از بیمه گذار اعتبار دریافت کرده‌اند  تحت پوشش بیمه قرار میگیرد.

پس از بیمه اعتبار، بیشترین افزایش نسبت خسارت مربوط به بیمه شخص ثالث و حوادث بود، به طوری که نسبت خسارت این دو رشته بیمه‌ای طی دوره مورد اشاره به ترتیب ۹.۵ و ۶.۱ واحد درصد افزایش یافته است.

در میان ۶ رشته‌ بیمه‌ای که نسبت خسارت آنها کاهش یافته، بیشترین کاهش مربوط به دو رشته حوادث راننده و مسئولیت بوده که هرکدام به ترتیب با کاهش ۷.۳ و ۴ واحد درصدی نسبت خسارت در هفت ماهه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل همراه شده است.

photo_2023-12-11_13-06-45