به گزارش اکوایران، عملکرد بازار بین بانکی در سال گذشته حاکی از شدت کسری نقدینگی در بانک‌های خصوصی نسبت به دیگر گروه‌های بانکی است.

بر اساس تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی متوسط حجم روزانه بازار بین بانکی در سال گذشته با افزایش ۴۸ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۰ به بیش از ۱۰۷ همت رسیده که در نوع خود بی‌سابقه است.

بازار بین بانکی محلی برای تامین کوتاه مدت کسری نقدینگی بانک‌ها است؛ به این صورت که بانک‌هایی که دارای مازاد نقدینگی هستند منابع خود را در بازار بین بانکی سپرده‌گذاری می‌کنند تا بانک‌هایی که کسری نقدینگی دارند بتوانند با سپرده‌پذیری و دریافت این منابع کسری خود را جبران کنند.

در واقع بازار بین بانکی نقدینگی را به شکل مطلوبی از موسسات مالی دارای مازاد وجوه به موسسات دارای کسری وجوه انتقال می‌دهد و به همین دلیل سیاستگذاران همواره انگیزه بالایی برای ایجاد یک بازار بین بانکی کارآمد و قوی دارند تا بانک مرکزی بتواند به نرخ سود مطلوب نظر خود دست یابد و همچینین موسسات مالی نیز بتوانند به شکل کارایی به مبادله نقدینگی در میان خود بپردازند.

بازیگران اصلی بازار بین بانکی سال ۱۴۰۱

عملکرد بازار بین بانکی در سال گذشته نشان می‌دهد در میان گروه‌های بانکی، بانک‌های مشمول اصل ۴۴ قانون اساسی بیشترین حجم سپرده‌گذاری را داشته‌اند، به طوری که متوسط حجم روزانه سپرده‌گذاری این گروه در بازار بین بانکی سال گذشته معادل ۶۷.۳ همت بوده است. از سوی دیگر کمترین میزان سپرده‌گذاری نیز توسط موسسات اعتباری صورت گرفته است.

photo_2023-12-05_11-14-04

وضعیت سپرده‌پذیری گروه‌های بانکی در بازار بین بانکی برای رفع کسری نقدینگی نشان می‌دهد که بانک‌های خصوصی و تجاری-دولتی بیشترین حجم روزانه سپرده‌پذیری را به طور متوسط داشته‌اند که به ترتیب معادل ۵۲.۶ و ۲۱.۲ همت بوده است.

به‌عبارت روشن‌تر وضعیت شاخص نقدشوندگی در بانک‌های خصوصی و بانک‌های تجاری دولتی به مراتب از بانک‌های دیگر نامناسب‌تر بوده است.

photo_2023-12-05_11-13-55

پرداخت سود بالای بین بانکی توسط بانک‌های تخصصی دولتی

هم راستا با افزایش حجم بازار بین بانکی در سال گذشته، نرخ سود در این بازار نیز با افزایش ۸ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۰ به طور میانگین به سطح ۲۱.۲ درصد رسید که کانال ۲۰ درصدی طی هفت سال اخیر بی‌سابقه بوده است.

مشاهده آمارهای نرخ سود بین بانکی در گروه‌های مختلف بانکی نشان می‌دهد که در سال گذشته نرخ سود سپرده‌پذیری بین بانکی برای بانک‌های تخصصی دولتی و موسسات اعتباری غیربانکی بیشتر از بانک‌های خصوصی، بانک‌های مشمول اصل ۴۴ و بانک‌های تجاری دولتی است.

photo_2023-12-05_11-14-10

در واقع بانک‌های تخصصی دولتی با نرخ ۲۱.۴ درصد و موسسات اعتباری غیربانکی با نرخ ۲۱.۲ درصد بیشترین نرخ سود بین بانکی را پرداخت کرده‌اند که تمایل این گروه‌های بانکی به جذب سپرده و همچنین هزینه سود سپرده تحمیل شده بر آنها را نشان می‌دهد.

ازسوی دیگر بانک‌های تخصصی دولتی با نرخ  ۲۰.۹ درصد کمترین نرخ سود موزون و بانک‌های تجاری دولتی با نرخ ۲۱.۵ درصد بیشترین نرخ سود موزون را در سپرده‌گذاری از آن خود کرده‌اند.

photo_2023-12-05_11-14-13