به گزارش خبرنگار اعزامی اکوایران، فرزین در همایش بانکداری الکترونیک گفت: با اطلاع می‌گوید که در خصوص ارز تیم عملیات روانی در خارج از کشور تشکیل دادند. در خصوص ارز تیم عملیات روانی دارند و می‌توانند که اقتصاد و ارز ما متاثر از عملیات روانی است.

او ادامه داد: برای افزایش قیمت ارز مدام زمان تعیین می‌کنند، یک روز می‌گویند، دو ماه دیگر ارز جهش می‌کند. بعد گفتند تابستان و بعد هم شهریور. الان هم می‌گویند دولت با کسری بودجه مواجه است. هر روز هم یک عدد از میزان کسری بودجه اعلام و منتشر می‌کنند.

فرزین افزود: یک فنر هم درست کردند و مدام انتظارات از افرایش قیمت ارز را زنده نگه می‌دارند. 

رئیس کل بانک مرکزی در خصوص وضعیت ارزی گفت: در حوزه ارز در وضعیت بسیار خوبی هستیم اما خیلی از اقدامات را به دلیل همین عملیات روانی نمی‌توانیم بگوییم. تسلط ما بر ارز بسیار زیاد است.

او ادامه داد: ارز ما دست هر کسی هست باید برگردد. از این مقوله کوتاه نمی‌آییم. استثنا هم قائل نیستیم. ارز یک کالای عمومی است. انتظاراتتان را با سیاست تثبیت، تعدیل کنید.

فرزین افزود: هنوز یک صفحه مقاله مالی بین‌المللی نخوانده‌اند، آمده‌اند تئوری تولید می‌کنند که تورم افزایش می‌یابد. 

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: مگر نمی‌گفتید نقدینگی جلوی کاهش تورم را می‌گیرد؟ رشد نقدینگی که از ۴۰ درصد به ۲۶ درصد رسیده. اکنون هم که نقدینگی کنترل می‌شود، تورم را به  پایه پولی ربط می‌دهند.