به گزارش اکوایران، بیمه مرکزی در سال گذشته با وجود اینکه زیان انباشته خود را کاهش داده اما نتوانسته به طور کامل مقادیر هدف‌گذاری شده خود را محقق کند.

در پی انتشار گزارش عملکرد شرکت‌های دولتی بر روی سایت کدال، بیمه مرکزی یکی از این شرکت‌ها بوده که صورت مالی مربوط به سال ۱۴۰۱ خود را به انتشار عموم رسانده است.

بیمه مرکزی در سال ۱۳۵۰ به منظور تنظیم و تعمیم و هدایت امر بیمه در ایران و حمایت از بیمه‌گذاران و بیمه‌شدگان و صاحبان حقوق آنها و همچنین به منظور اعمال نظارت دولت بر این فعالیت به صورت شرکت سهامی تاسیس شده است.

کام و ناکامی بیمه مرکزی از فعالیت‌های بیمه‌ای

گزارش عملکرد بیمه مرکزی نشان می‌دهد این نهاد در سال گذشته ۲۲.۵ همت درآمد بیمه‌ای داشته که نسبت به سال ۱۴۰۰ معادل ۴۷.۱ درصد افزایش داشته، از میزان درآمد بیمه‌ای بیش از ۲۲ همت صرف هزینه‌های بیمه‌ای شده که نسبت به سال ۱۴۰۰ معادل ۴۷.۶ درصد رشد داشته است.

سود ناخالص این نهاد از محل فعالیت‌های ۱۴ رشته بیمه‌ای در سال گذشته حدود ۵۱۲ میلیارد تومان بوده که نسبت به سال ۱۴۰۰ معادل ۲۹.۱ درصد افزایش داشته است.

بیمه مرکزی از محل هشت رشته بیمه‌ای باربری، آتش‌سوزی، ثالث، هواپیما، مهندسی، مسئولیت، نفت و انرژی و بیمه عمر زمانی سود ناخالص کسب کرده و از محل ۶ رشته حوادث، حوادث راننده، بیمه بدنه، درمان، کشتی و بیمه عمر و تشکیل سرمایه دچار زیان ناخالص شده است.

بیشترین سود ناخالص بیمه مرکزی  در میان رشته‌های بیمه‌ای مربوط به بیمه اجباری شخص ثالث بوده، به طوری که این نهاد در سال گذشته از محل این رشته ۴.۱ همت سود ناخالص کسب کرده است. از سوی دیگر بیشترین زیان ناخالص بیمه مرکزی ناشی از بیمه درمان بوده که معادل ۴.۸ همت بوده است.

در مجموع بیمه مرکزی در سال ۱۴۰۱ توانسته ۸۰ میلیارد تومان سود خالص کسب کند که نسبت به سال ۱۴۰۰ معادل ۵.۳ درصد کاهش داشته است.

همچنین زیان انباشته بیمه مرکزی در سال گذشته کاهش داشته و تقریبا نصف شده، به طوری که از ۸۴.۲ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ به ۴۴.۱ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ رسیده است.

مقایسه بودجه مصوب بیمه مرکزی در بخش‌های مختلف با عملکرد این نهاد در سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد این نهاد دولتی در بسیاری از بخش‌ها نتوانسته به مقادیر هدف‌گذاری شده برسد. بیمه مرکزی در سال ۱۴۰۱ مصوب کرده بود که به سود خالص ۱۴۰ میلیارد تومانی برسد در حالی که ۵۷ درصد از این مقدار محقق شد.

photo_2023-11-04_19-39-21

وضعیت سرمایه‌گذاری‌های بیمه مرکزی

بر اساس این گزارش بیمه مرکزی در سال ۱۴۰۱ بیش از ۴۲ همت در اوراق بهادار و سپرده‌های بانکی و همچنین ۴۷۰ میلیارد تومان در بخش املاک سرمایه‌گذاری کرده است.

درآمد بیمه مرکزی در سال گذشته از محل سرمایه‌گذاری از محل منابع بیمه‌ای حدود ۶.۴ همت بوده که نسبت به سال ۱۴۰۰ معادل ۳۴ درصد افزایش داشته است. بیشترین درآمد بیمه مرکزی از محل سرمایه‌گذاری در شرکت‌های سرمایه‌پذیر و سپس سپرده‌های بانکی بوده است.