به گفته علیرضا ماهیار، امیدوار هستیم با تعاملی که با شبکه پرداخت و بازیگران این حوزه داریم، بتوانیم مسیر جدیدی را فراهم کنیم و مردم و استفاده کنندگان از شبکه پرداخت با امکانات و قابلیت های بیشتری بتوانند پرداخت های روزمره و بین بانکی را انجام دهند.

ماهیار ادامه داد: بازار مرکز مبادله ارز و طلا به عنوان یک هاب و یک پلتفرم تبادل ارز و طلا و انواع مسکوکات به حساب می آید. در تلاش هستیم با راه اندازی زیرساخت های این مرکز خصوصا در حوزه ترید و تسویه و تعامل با بانک ها و صرافی ها، شاهد راه اندازی یک مرکز نوین مبادلات باشیم.

وی افزود: این مرکز می تواند به عنوان بازیگر اصلی، نقش محوری در این حوزه ایفا کند.