به گزارش اکوایران، در شهریورماه در کل کشور معادل ۶۴۱ هزار فقر چک به ارزشی حدود ۶۱۰ هزار میلیارد ریال برگشت داده شده است که نسبت به به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۱۱.۸ درصد و ۷.۱ درصد کاهش نشان می‌دهد.

تازه‌ترین آمار چک‌های مبادله‌ای بانک مرکزی نشان می‌دهد که طی شهریورماه ۱۴۰۲، ۹۱.۴ درصد از کل چک‌های مبادله‌شده در سامانه چکاوک وصول شده است. این نسبت از نظر مبلغی نیز معادل ۸۷.۱ درصد است.

براساس آمار چک‌های مبادله‌ای در شهریورماه سال ۱۴۰۲، بیش از ۷ میلیون و ۴۰۰ هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر ۴۷۲۱ هزار میلیارد ریال مبادله‌ شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد، ۶.۹ درصد و از نظر مبلغ، ۴.۷ درصد کاهش نشان می‌دهد.

درصد تعداد و مبلغ چک‌های وصول‌شده در ماه قبل از آن (مرداد ماه سال ۱۴۰۲) به ترتیب معادل ۹۰.۹ درصد و ۸۶.۷ درصد بوده است. 

 تعداد چک‌های برگشتی در شهریورماه

در شهریورماه در کل کشور معادل ۶۴۱ هزار فقر چک به ارزشی حدود ۶۱۰ هزار میلیارد ریال برگشت داده شده است که نسبت به به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۱۱.۸ درصد و ۷.۱ درصد کاهش نشان می‌دهد.

در ماه مذکور از کل تعداد و مبلغ چک‌های مبادله شده به ترتیب ۸.۶ درصد و ۱۲.۹ درصد برگشت داده شده است. درصد تعداد و مبلغ چک های برگشت داده شده در مردادماه امسال به ترتیب معادل ۹.۱ درصد و ۱۳.۳ درصد و در شهریورماه سال ۱۴۰۱ به ترتیب برابر با ۸.۲ درصد و ۱۰.۵ درصد بوده است.

در ماه مذکور در استان تهران حدود ۱۸۸ هزار فقره چک به ارزشی حدود ۲۷۱ هزار میلیارد ریال برگشت داده شد که از نظر تعداد ۸.۳ درصد و از نظر ارزش ۱۱.۸ درصد از کل چک های مبادله ای برگشت داده شده است.

در بین سایر استان های کشور، بیشترین نسبت تعداد چک های برگشتی به کل چک های مبادله ای در استان، به ترتیب به استان های کهگیلویه و بویراحمد ۱۱.۵ درصد، خراسان شمالی ۱۰.۸ درصد و کردستان ۱۰.۶ درصد اختصاص یافته است و استان های گیلان ۶.۵ درصد، قم ۷.۵ درصد و خوزستان، کرمانشاه و گلستان هر کدام ۷.۷ درصد پایین ترین نسبت تعداد چک های برگشتی به کل تعداد چک های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده اند.

 چه تعداد مشتری چک الکترونیک شدند؟

بنا به آمارهای بانک مرکزی، از آبان ماه سال ۱۴۰۱ که محصول چک الکترونیک معرفی شده تاکنون بیش از ۴۰ هزار مشتری اقدام به اخذ چک الکترونیک کرده‌اند.

همچنین بالغ بر ۱۴۰ هزار فقره چک الکترونیک تاکنون صادر شده که از این تعداد، ۸۸ درصد آن، سررسید و وصول شده و مابقی آن در گردش قرار گرفته و سررسید نشده است.