وقتی از نوآوری حرف می زنیم باید بدانیم نوآوری یک شمشیر دولبه است. امروز مسیر تکامل طی شده اما در جایی متوقف شده و شاید علت آن عدم حمایت از استارتاپ‌ها بوده است.

#کیش_اینوکس_۲۰۲۳