«امیررضا ثابت پی» – مدیرعامل گروه صنایع غذایی نامی نو – از جمله مدافعان این نگاه است.

او به اشاره به تجربه دنیا می‌گوید: در دنیا نه‌تنها سیستم قیمت‌گذاری دستوری وجود ندارد، بلکه تولیدکنندگان از طریق تعیین قیمت آزادانه کالا و با بالا بردن کیفیت محصول خود به سمت رقابت با یکدیگر سوق پیدا می‌کنند.