این در حالی است که خود رابرت نوزیک اصلی‌ترین، جدی‌ترین و معتبرترین فیلسوف منتقد رالز است که کتاب مهم خود «بی‌دولتی، دولت، آرمان‌شهر» را با هدف نقد اندیشه رالز به رشته تحریر درآورده است.