به گزارش اکوایران، مدنی‌زاده، با بررسی ارقام کلی بودجه در سال‌های اخیر، می‌گوید: جمع منابع دولت از سال ۹۸ تا کنون رشد قابل توجهی داشته است.

رئیس دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه صنعتی شریف، در سیمنار عبور کسب و کارها از شرایط بحرانی که اسفند ۱۴۰۱ برگزار شد، از رشد ۴.۵ برابری منابع عمومی دولت، از سال ۹۸ تاکنون خبر داد.