به گزارش خبرنگار اعزامی اکوایران، فرزین افزود: نهادهای مختلفی آمارهای اقتصادی را در حوزه‌های مختلف منتشر می‌کنند. مشخصا بانک مرکزی و مرکز آمار، آمارهای کلان اقتصادی را منتشر می‌کنند. ما باید بتوانیم سیاست‌های کلان را رصد و با آمارها، سیاستگذاری کنیم، اما الان آمار و اطلاعات موجود به طور نسبی به سیاستگذاری اقتصادی ما کمک نمی‌کند 

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: یکی از مهم‌ترین مشکلات ما در حوزه آمار این است که اصلا به‌روز نیست؛ مثلا تورم، مخرج کسر برای دو سال گذشته است و ‌صورت کسر برای یک سال گذشته.

او به سیاسی شدن بیش از حد آمار در ایران هم اشاره کرد و گفت: آمارها هم بیشتر سیاسی و ابزاری شده برای اینکه بگوییم ما خوب کار کردیم و دیگری بد کار کرد. 

یکی دو روز پیش همکارانم در حوزه آمار را جمع کردم و به آنها گفتم «آمارهای لازم» را بسط دهید و تولید کنید.