مهدی عارفی دریان، مدیرعامل فروشگاه‌های زنجیره‌ای یاران دریان با تائید این موضوع می‌گوید: علاوه بر افزایش هزینه‌های اجاره، بخشی از تصمیمات در حوزه سیاست‌گذاری نیز بر این روند موثر بوده است، به طوری که طی یکی دو سال اخیر توسعه فروشگاه‌های زنجیره‌ای در یک روند نزولی قرار گرفته است.

او درباره سیاست موثر بر این روند توضیح داده است.